Virkning: Fast Shipping

Anslag: Fast frakt

Denne delen er for tiden under bygging samtidig er oppdatert til å inkludere nye 2012 data. Vi regner med å ha den IMPACT delen ferdig innen utgangen av januar.

Innvirkning på Fast Shipping Market

Potensielle Årlig netto inntekt av Market Share

FAST FRAKT: Hovedmarkedet SAMMENDRAG
 
 
MarkedsandelInntektsandelfartøySP RevenueSP ExpenseSP netto inntektProfit / Vessel
1% Del1,332,403,904644932,682,733520,351,462412,331,270640,266
2% Del2,664,807,80812871,865,365,466936,632,632928,732,833721,626
3% Del3,997,211,71219312,798,048,1981,248,843,5101,549,204,689802,281
4% Del5,329,615,61625743,730,730,9311,456,984,0952,273,746,836883,352
5% Del6,662,019,52032174,663,413,6641,561,054,3873,102,359,277964,364

Anslått resultat

FAST FRAKT: Planlagt RESULTAT
 
 
# Av båter Utplassert3061115213384
Markedsandel0.04%0.07%0.13%0.24%0.42%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
salgs~~POS=TRUNC48,110,15397,182,509183,383,394339,992,813612,837,046
Driftskostnader-22,032,514-45,247,440-87,008,601-165,989,713-308,226,531
brutto~~POS=TRUNC26,077,63951,935,06996,374,793174,003,101304,610,515
avskrivninger-777,778-10,136,111-20,344,444-37,950,000-69,151,389
G & A-4,406,503-9,049,488-17,401,720-33,197,943-61,645,306
Renteinntekt164,135548,1241,114,0561,977,0743,298,254
Rentekostnad-2,835,000-8,284,500-15,361,500-27,877,500-49,854,000
Resultat før Inntekt18,222,49325,013,09444,381,18576,954,732127,258,073
Skatt-5,466,748-7,503,928-13,314,355-23,086,420-38,177,422
Årsresultat12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
avskrivninger777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Renteinntekt-164,135-548,124-1,114,056-1,977,074-3,298,254
Rentekostnad2,835,0008,284,50015,361,50027,877,50049,854,000
Skatt5,466,7487,503,92813,314,35523,086,42038,177,422
Årsresultat21,671,13642,885,58278,973,073140,805,158242,965,208

Anslått Balanse

FAST FRAKT: anslått BALANSE
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
EIENDELER
Omløpsmidler
Kontroll / Savings8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322
Kundefordringer481,102971,8251,833,8343,399,9286,128,370
Varelager91,000185,000348,000643,0001,157,000
Andre omløpsmidler25,00025,00025,00025,00025,000
OMLØPSMIDLER8,803,84820,381,27538,710,16066,418,284109,872,692
Anleggsmidler
Kostnad91,000,000185,000,000348,000,000643,000,0001,157,000,000
Acc'd Avskrivn-777,778-10,913,889-31,258,333-69,208,333-138,359,722
Netto anleggsmidler90,222,222174,086,111316,741,667573,791,6671,018,640,278
SUM EIENDELER99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970
GJELD og EGENKAPITAL
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld220,325452,474870,0861,659,8973,082,265
Annen kortsiktig gjeld50,00050,00050,00050,00050,000
Sum kortsiktig gjeld270,325502,474920,0861,709,8973,132,265
Langsiktig gjeld81,000,000155,700,000283,200,000513,300,000911,100,000
Sum gjeld81,270,325156,202,474284,120,086515,009,897914,232,265
Egenkapital
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Overkursfond4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Opptjent egenkapital12,755,74530,264,91161,331,741115,200,053204,280,705
Sum egenkapital17,755,74538,264,91171,331,741125,200,053214,280,705
GJELD & EGENKAPITAL99,026,071194,467,386355,451,827640,209,9501,128,512,970

Forventet kontantstrøm

FAST FRAKT: Forventet kontantstrøm
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
VIRKSOMHETEN
Årsresultat12,755,74517,509,16631,066,82953,868,31289,080,651
Justeringer for å avstemme årets resultat
mot netto kontantstrøm fra driften:
Endring i:
Kundefordringer-481,102-490,724-862,009-1,566,094-2,728,442
Leverandørgjeld220,325232,149417,612789,8111,422,368
Andre omløpsmidler-25,000----
avskrivninger777,77810,136,11120,344,44437,950,00069,151,389
Varelager-91,000-94,000-163,000-295,000-514,000
Annen gjeld50,000----
Netto kontantstrøm tilført fra driften13,206,74727,292,70350,803,87790,747,029156,411,966
INVESTERINGSAKTIVITETER
Utstyr-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
Netto kontantstrøm tilført fra investeringsaktiviteter-91,000,000-94,000,000-163,000,000-295,000,000-514,000,000
FINANSIERING
LTD Lån90,000,00093,000,000162,000,000294,000,000513,000,000
LTD Paydowns-9,000,000-18,300,000-34,500,000-63,900,000-115,200,000
Egenkapital Bidrag5,000,0003,000,0002,000,000--
Utbetaling av utbytte-----
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter86,000,00077,700,000129,500,000230,100,000397,800,000
Tilført for perioden8,206,74710,992,70317,303,87725,847,02940,211,966
Kontanter i starten av perioden-8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356
Kontanter ved utgangen av perioden8,206,74719,199,45036,503,32662,350,356102,562,322

Sammendrag

* Innhold mangler

* Innhold mangler