Den Zallinger Interpolasjon

Artikler: Teoriene

Den Zallinger Interpolasjon

Biblioteket

The Missing Link

Evolution

March of Progress av den berømte vitenskapelige illustratør Rudolf Zallinger skildrer manglende koblinger på veien til fremtiden av Homo Sapiens.

I den matematiske feltet av numerisk analyse, er en fremgangsmåte for interpolering konstruere nye datapunkter innenfor rekkevidden til et diskret sett av kjente datapunkter.

I teknologi og realfag har man ofte en rekke datapunkter, fremstilt ved prøvetaking eller eksperimentering, som representerer de verdiene til en funksjon for et begrenset antall verdier av den uavhengige variabelen. Det er ofte nødvendig å interpolere (dvs. estimat) verdien av den funksjonen for en mellomliggende verdien av den uavhengige variabelen. Dette kan oppnås ved kurvetilpasning eller regresjonsanalyse.

Bruke interpolasjonsmetodene vesentlig del av den Edge Analytics® program, SPI fastslått at moderne tidsalder sjøfart har en missing link - en som løsningen innebærer arrays eller "svermer" av ekspress lasteskip som kan frakte containere på store hastigheter: derav, Seaphantom.

Interpole