SP54 Product Line

Den SP54 tilbyr en linje høy hastighet løsninger for rask ferje, rask frakt, rask offshore, rask respons og rask tur næringer med fartøy ocapable å frakte opp tp tjue passasjerer på 120mph (104 knop).