SP72 Product Line

Den SP72 gir våre største kapasitet passasjertransport systemer for rask ferje, rask offshore servcie, rask respons og rask reiselivsnæringene i tillegg til å tilby helt nye metoder for å revolusjonere leveransekjeder gjennom hele fasten transportbransjen.