SP54e

Den SP54e gir en utvidet versjon for høy tetthet ferje / turoperasjon.