SP72x

Den SP72x gir mulighet for å frakte en standard TEU container, noe som åpner for muligheten for å bruke Phantoms å være lastet med høy verdi og produsere for raskere distribusjon i re-forestille kritiske forsyningskjeder.