Virkning: Fast Offshore

Anslag: Fast Offshore Services

Innvirkning på Fast Offshore Market

Potensielle Årlig netto inntekt av Market Share

FAST Offshore Services: Hovedmarkedet SAMMENDRAG
 
DeleHelosInntekter / Båt / MoInntekterExpenseÅrsresultat
10% Del110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
20% Del218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
30% Del326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

Anslått resultat

FAST Offshore Services: forventede inntekter ERKLÆRING
 
# Av båter Utplassert2577180335542
Markedsandel
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
salgs~~POS=TRUNC51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
Driftskostnader-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
brutto~~POS=TRUNC33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
avskrivninger-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
G & A-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
Renteinntekt536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
Rentekostnad-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
Resultat før Inntekt29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
Skatt-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
Årsresultat21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
avskrivninger214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Renteinntekt-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
Rentekostnad724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
Skatt7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
Årsresultat29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

Anslått Balanse

FAST Offshore Services: anslått BALANSE
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
EIENDELER
Omløpsmidler
Kontroll / Savings26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
Kundefordringer516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
Varelager57,000177,000417,000774,0001,251,000
Andre omløpsmidler25,00025,00025,00025,00025,000
OMLØPSMIDLER27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Anleggsmidler
Kostnad57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd Avskrivn-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
Netto anleggsmidler56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
SUM EIENDELER84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
GJELD og EGENKAPITAL
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Annen kortsiktig gjeld50,00050,00050,00050,00050,000
Sum kortsiktig gjeld233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
Langsiktig gjeld20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Sum gjeld20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Egenkapital
Common Stock4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Overkursfond42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
Opptjent egenkapital16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Sum egenkapital63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
GJELD & EGENKAPITAL84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Forventet kontantstrøm

FAST Offshore Services: Forventet kontantstrøm
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
VIRKSOMHETEN
Årsresultat12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Justeringer for å avstemme årets resultat
mot netto kontantstrøm fra driften:
Endring i:
Kundefordringer-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
Leverandørgjeld183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Andre omløpsmidler-25,000
avskrivninger214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Varelager-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
Annen gjeld50,000
Netto kontantstrøm tilført fra driften21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
INVESTERINGSAKTIVITETER
Utstyr-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
Netto kontantstrøm tilført fra investeringsaktiviteter-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
FINANSIERING
LTD Lån24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
LTD Paydowns-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
Egenkapital Bidrag46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
Utbetaling av utbytte-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Tilført for perioden26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Kontanter i starten av perioden-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Kontanter ved utgangen av perioden26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

Sammendrag