Virkning: The Academy

Anslag: The Academy

Innvirkning på lokal Academy of Maritime Fly Markets

Potensielle Årlig netto inntekt av Market Share

Forutsetninger
 
 
 
 
 
År 1År 2År 3År 4År 5
porter26140313475579
Båter (4 / Port)1035611,2511,9002,315
Piloter2581,4023,1264,7505,787
Piloter / kvartal653517821,1881,447
Klasserom11368
Instruktører1491417

Anslått resultat

ACADEMY OF MARITIME FLIGHT: anslått RESULTATREGNSKAP
 
# Studentunion2581,4023,1264,7505,787
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
salgs~~POS=TRUNC5,341,08129,022,70264,716,74198,332,536119,797,290
Driftskostnader-206,431-1,007,011-2,251,942-3,447,678-4,195,781
brutto~~POS=TRUNC5,134,64928,015,69162,464,79994,884,857115,601,509
avskrivninger-30,833-402,500-795,833-1,225,833-1,659,167
G & A-1,101,365-1,262,252-1,525,191-1,715,352-1,898,367
Renteinntekt149,831723,2182,036,7854,250,8317,221,942
Rentekostnad-108,675-320,250-525,875-717,150-892,675
Resultat før Inntekt4,043,60726,753,90861,654,68495,477,353118,373,242
Skatt-1,213,082-8,026,172-18,496,405-28,643,206-35,511,972
Årsresultat2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
avskrivninger30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Renteinntekt-149,831-723,218-2,036,785-4,250,831-7,221,942
Rentekostnad108,675320,250525,875717,150892,675
Skatt1,213,0828,026,17218,496,40528,643,20635,511,972
Årsresultat4,033,28526,753,44060,939,60793,169,506113,703,141

Anslått Balanse

ACADEMY OF MARITIME FLIGHT: anslått BALANSE
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
EIENDELER
Omløpsmidler
Kontroll / Savings7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457
Kundefordringer53,411290,227647,167983,3251,197,973
Varelager3,4507,10011,15015,20019,650
Andre omløpsmidler25,00025,00025,00025,00025,000
OMLØPSMIDLER7,568,42328,996,66473,848,225140,400,163222,963,080
Anleggsmidler
Kostnad3,450,0007,100,00011,150,00015,200,00019,650,000
Acc'd Avskrivn-30,833-433,333-1,229,167-2,455,000-4,114,167
Netto anleggsmidler3,419,1676,666,6679,920,83312,745,00015,535,833
SUM EIENDELER10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914
GJELD og EGENKAPITAL
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld2,06410,07022,51934,47741,958
Annen kortsiktig gjeld50,00050,00050,00050,00050,000
Sum kortsiktig gjeld52,06460,07072,51984,47791,958
Langsiktig gjeld3,105,0006,045,0008,980,00011,510,00013,995,000
Sum gjeld3,157,0646,105,0709,052,51911,594,47714,086,958
Egenkapital
Common Stock500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Overkursfond4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
Opptjent egenkapital2,830,52521,558,26064,716,539131,550,687214,411,956
Sum egenkapital7,830,52529,558,26074,716,539141,550,687224,411,956
GJELD & EGENKAPITAL10,987,58935,663,33183,769,059153,145,163238,498,914

Forventet kontantstrøm

ACADEMY OF MARITIME FLIGHT: Forventet kontantstrøm
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
VIRKSOMHETEN
Årsresultat2,830,52518,727,73543,158,27966,834,14782,861,269
Justeringer for å avstemme årets resultat
mot netto kontantstrøm fra driften:
Endring i:
Kundefordringer-53,411-236,816-356,940-336,158-214,648
Leverandørgjeld2,0648,00612,44911,9577,481
Andre omløpsmidler-25,000----
avskrivninger30,833402,500795,8331,225,8331,659,167
Varelager-3,450-3,650-4,050-4,050-4,450
Annen gjeld50,000----
Netto kontantstrøm tilført fra driften2,831,56218,897,77543,605,57167,731,73084,308,819
INVESTERINGSAKTIVITETER
Utstyr-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
Netto kontantstrøm tilført fra investeringsaktiviteter-3,450,000-3,650,000-4,050,000-4,050,000-4,450,000
FINANSIERING
LTD Lån3,450,0003,650,0004,050,0004,050,0004,450,000
LTD Paydowns-345,000-710,000-1,115,000-1,520,000-1,965,000
Egenkapital Bidrag5,000,0003,000,0002,000,000--
Utbetaling av utbytte-----
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter8,105,0005,940,0004,935,0002,530,0002,485,000
Tilført for perioden7,486,56221,187,77544,490,57166,211,73082,343,819
Kontanter i starten av perioden-7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638
Kontanter ved utgangen av perioden7,486,56228,674,33773,164,908139,376,638221,720,457

Sammendrag