Virkning: The Academy

Anslag: The Academy

Innvirkning på lokal Academy of Maritime Fly Markets

Potensielle Årlig netto inntekt av Market Share

[Table id = 27 /]

Anslått resultat

[Table id = 29 /]

Anslått Balanse

[Table id = 30 /]

Forventet kontantstrøm

[Table id = 31 /]

Sammendrag