Sømløs Transport: OTIF

Innovasjoner: ITF / OTIF

"... Over 40% av transport tid langs Silkeveien er tapt ved grensene på grunn av upassende prosedyrer."

Uttalelse av Stefan Schimming

Generalsekretær

OTIF

Den mellomstatlige organisasjon for internasjonal jernbanetrafikk