Sømløs Transport: Greenpeace

Innovasjoner: ITF / Greenpeace

Greenpeace Energy 3.0 Rapporter

September i fjor publiserte Greenpeace Energy 3.0 rapporten som søker å takle ikke bare hvordan å møte etterspørselen etter elektrisitet, men all energien behovene til alle sektorer i fastlands-Spania utelukkende med fornybar energi og hvordan du gjør det på enklest, raskest og billigst måte - og også bærekraftig - takket være energieffektivitet og intelligens, samt gjennom full integrering av alle energikrevende sektorer.

Studien viser at Energy 3.0 systemet er teknisk levedyktig og svært gunstig i forhold til business-as-usual scenario fra hver perspektiv: tekniske, økonomiske, miljømessige samt arealbruk.

Under dette perspektivet, er en intelligent transport system i stand til å tilfredsstille mobilitetstjenester med en stor reduksjon i energiforbruket takket være effektive biler og høye belegget oppnådd gjennom felles mobile tjenester.

Størstedelen av transportsystemet er elektrisk og bilens utveksling energi med rutenettet, på denne måten, forbrukere delta i drift og forvaltning av kraftnettet gir verdifulle etterspørselssiden tjenester og etterspørselssiden respons og tilrettelegging integrering av 100% fornybar elektrisitet.