sømløs Transport

Innovasjoner: ITF

Den internasjonale Transport Forum

Problemer for Hensynet på 2012 toppmøte om Seamless Transport