MARAD

Innovasjoner: USA / Marad

Den amerikanske marine transport industrien har blitt en svært sofistikert, global, intermodal transport nettverk som er helt avgjørende for landets økonomi og fortsatt velstand.

Byrået arbeider med de ulike marine transport interessenter til å planlegge og gjennomføre en bedre fremtid.