MARAD: Finansiering

Innovasjoner: USA / MARAD Finansiering

Finansiering for marine infrastrukturprosjekter kan ikke komme fra regjeringen
alene. I en tid med stramme Føderale, statlige og lokale offentlige budsjetter for
overskuelig framtid, bedre og innovative private finansiering metoder er en
absolutt nødvendighet.