Den vandige oppløsningen

Artikler: Teoriene

Den vandige oppløsningen

Biblioteket

En vandig løsning er en løsning hvor løsningsmidlet er vann. Det er vanligvis vist i kjemiske ligninger ved å legge (aq) til det relevante formel, for eksempel NaCl (aq).

Ordet vandige betyr vedrørende, relatert til, i likhet med, eller oppløses i vann. Som vann er et utmerket oppløsningsmiddel og er også naturlig rikelig, er det en allestedsnærværende løsningsmiddel i kjemi.

I vårt tilfelle, vi henviser til

de problemene som møter vår globale forsyningskjede, særlig når det gjelder infrastruktur forverring, bærekraft, forurensing og lunger. Disse problemene vil "oppløse" proporsjonalt til bruk av billig, høy hastighet, drivstoff effektive vannbårne transportsystemer som Seaphantom.

NaH2O