grønne Factors

Virkning: Green faktorer

seaphantom og CNG
CNG og lave utslipp

Seaphantom vil kunne bruke CNG i de fleste land i verden. Av alle fossile brensler, er CNG den reneste masseproduserte drivstoff.

seaphantom er CNG-alternativet

Den CNG drivstoff alternativ for våre Phantom flåte er et alternativ sannsynligvis snart klokt utforsket, spesielt med tanke på sannsynligheten for CNG være lett tilgjengelig på offshore oljerigger for våre offshore operatører. Med CNG allment tilgjengelig i USA, ville SPI basere sin drivstofftilførselen på grønnere, renere drivstoff som ikke vil være sårbare for Midt-Østen og andre råolje forstyrrelser.

Produsenter produsere kits for nesten alle bensin-og dieselmotorer, og er allment tilgjengelig for rundt $ 2,500 (pluss installasjon av sertifiserte mekanikere lokalt tilgjengelige).

Legge til en annen $ 7,500 (per motor) for spesielle drivstofftanker og "marinization" bringer kostnadene til anslagsvis $ 12,500 per fartøy. Disse systemene er designet for enkel valgbryter kontroll til raskt å endre tilbake til motorens originale drivstoff. Til slutt vil vi anslå at det ville være en infrastruktur pris på $ 85,000 for småskala landbaserte høytrykkspumper og tanker.