Den Cruise Line Fakultet

Artikler: Teoriene

Den Cruise Line Fakultet

Biblioteket

I matematikk, fakultetet av et ikke-negativt heltall n, betegnes med n !, er produktet av alle positive heltall mindre enn eller lik n. For eksempel verdien av 0! er 1, i henhold til konvensjonen for en tom produkt. [1]

Fakultetet operasjonen er oppstått i mange forskjellige områder av matematikken, spesielt i

kombinatorikk, algebra og matematisk analyse. Dens mest grunnleggende forekomst er det faktum at det finnes n! måter å ordne n distinkte objekter i en sekvens (dvs. permutasjoner av settet av objekter). Dette faktum var kjent minst like tidlig som 12th tallet, til indiske forskere. [2] Notasjonen n! ble introdusert av Christian Kramp i 1808.

Fakultet