International Transport Forum

Innovasjoner: ITF

Den internasjonale Transport Forum

Den internasjonale Transport Forum er en inter-statlig organisasjon innenfor OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) system. Det fungerer som en tankesmie for globale transportpolitiske spørsmål og organiserer en årlig toppmøte av transport ministre. Før 2007, eksisterte International Transport Forum for over 50 år som Den europeiske konferansen for ministre Transport (ECMT, fransk: Konferanse EUROPEENNE des ministres des Transports, CEMT). [1]

Den internasjonale Transport Forum samler 54 medlemsland [2] med sikte på å fremme den globale transport agenda, og sørge for at den fortsetter å bidra til en bærekraftig utvikling, velstand, sosial inkludering og beskyttelse av menneskers liv og velvære. Det fungerer å legge til rette for utveksling av informasjon internasjonalt og for å forbedre kapasiteten for beslutningstaking i medlemslandene.

I sin Think Tank rolle, gir International Transport Forum beslutningstakere og den globale transport samfunnet med kunnskapsbaserte innsikt i transportpolitiske spørsmål [3]. Arbeidet er understøttet av økonomisk forskning, innsamling av statistikk [4] og politisk analyse utført av sin in-house Research Centre, ofte i samarbeid med forskere fra akademia, næringsliv og myndigheter.

The Research Centre i arbeidsprogrammet omfatter fokus på miljømessig bærekraft, trafikksikkerhet, effektivitet, logistikk, trafikkork og infrastruktur, blant andre temaer. Forskningssenteret opprettholder International Road Traffic and Accident Database (IRTAD), en omfattende database over statistikk knyttet til trafikksikkerhet. [5]